Các ngành đào tạo

Thông tin hỗ trợ

  • Vào lúc 17h00 ngày 17/01/2017, Đại diện Công đoàn Khoa và Ban chủ nhiệm Khoa Địa lý - Địa chất đã tổ chức buổi gặp mặt và hỗ trợ kinh phí vé xe về quê ăn Tết cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và ở xa. Đây là hoạt động có ý nghĩa luôn được Công đoàn và Khoa duy trì nhằm hỗ trợ và khích lệ, động viên tinh thần phấn đầu vươn lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của các sinh viên trong Khoa.
  • Ban tổ chức trân trọng cảm ơn các tác giả đã gửi bài tham gia Hội nghị. Để góp phần làm nên thành công cho Hội nghị, Ban tổ chức mong muốn các cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên khoa Địa lý – Địa chất tiếp tục viết bài tham gia Hội nghị.
  • Ngày 08 tháng 04 năm 2017, trong khuôn khổ Hội nghị đối thoại sinh viên cấp Khoa, Khoa Địa lý - Địa chất đã tổ chức khen thương cho các tập thế và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017. Kinh phí khen thưởng được trích từ quỹ học bổng và hỗ trợ của Khoa